Privacyverklaring Sec Catering

Sec Catering, gevestigd aan Transportweg 9, 4387 PE Vlissingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 

Transportweg 9
4387 PE Vlissingen
Tel: 0118-123456
E-mail: info@seccatering.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken: 

Sec Catering verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Betaalgegevens
IP-adres

Gegevens over uw activiteiten op onze website

Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
Lijst met contactgegevens van de klant via een app
Internetbrowser en apparaat type
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@seccatering.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: Sec Catering verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
Afleveren van goederen en diensten bij u
Verwerken van uw persoonsgegevens voor onze belastingaangifte
Geautomatiseerde besluitvorming: Sec Catering neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die significante gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Sec Catering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Sec Catering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens die wij verwerken voor het afhandelen van uw betaling worden bewaard zolang als de wet ons verplicht om deze gegevens te bewaren. Deze gegevens worden vervolgens verwijderd.
Persoonsgegevens die wij verwerken voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder bewaren wij totdat u zich uitschrijft of totdat u niet langer geïnteresseerd bent in onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
Persoonsgegevens die wij verwerken voor het afleveren van goederen en diensten bij u bewaren wij gedurende 7 jaar na afloop van de overeenkomst.
Persoonsgegevens die wij verwerken voor onze belastingaangifte bewaren wij gedurende 7 jaar.
Delen van persoonsgegevens met derden: Sec Catering verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sec Catering blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: Sec Catering gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Sec Catering gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om de toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

Als u gebruik wilt maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of als u andere vragen/opmerkingen heeft over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@seccatering.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Sec Catering wil er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Sec Catering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@seccatering.nl.

Wijzigingen privacyverklaring:

Sec Catering behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. De wijzigingen worden op onze website gepubliceerd. Wij adviseren u daarom om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Cookies: Sec Catering gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Analytische cookies zijn bedoeld om het gebruik van onze website te analyseren en te verbeteren. Met behulp van deze cookies kunnen we bijvoorbeeld zien welke pagina’s het meest worden bezocht, welke zoektermen worden gebruikt en welke links worden aangeklikt. Deze informatie gebruiken we om de website te verbeteren.

Tracking cookies worden gebruikt om bezoekers over verschillende websites te volgen. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld gepersonaliseerde advertenties tonen en gerichte aanbiedingen doen. Wij plaatsen deze cookies alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Contactgegevens: Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of de manier waarop Sec Catering uw persoonsgegevens verwerkt, neem dan contact op via info@seccatering.nl.